Bestilling

Ny avlsokse til Storegra

Auksjon på Staur

Etter en vellykket auksjon på Staur i regi av TYR har vi fått en ny okse til gården - "Li's Kevin Lawson". Dette er en okse som vil gi lette kalvinger og som har et utrolig godt gemytt. I tillegg har han den beste marmoreringsprosenten målt på Angus hos TYR. Vi gleder oss til å se resultatene i årene som kommer. 

[Tilbake]Copyright © 2010-2016 Storegra Gård. All rights reserved.

Design: Fundament Kommunikasjon | Powered by Makeweb