Bestilling

Aberdeen Angus

De første Aberdeen Angus kom til
Storegra Gård høsten 1987 fra Einar J. Berg i Vestfold. Valget av rase baserte vi på en rekke faktorer som generell helse og trivsel.

Aberdeen Angus er en mellomstor rase som har vist seg å være meget tilpasningsdyktig til det kultur – og utmarksbeite som er på Storegra. Fra tidlig vår til sen høst «klatrer dyrene på terrenget» og i vinterhalvåret går kvigene i romslige tallefjøs med egetprodusert halmstrø. Vi har ca 30 kalvinger i året, hovedsakelig i månedsskiftet februar/mars, og totalt 90 overvintrende dyr. Oksene slaktes når de er mellom 12 og 18 måneder gamle slik at det er plass til nye kalver i slutten av oktober når dyrene kommer fra sommerbeite.

Alle dyrene fores med gårdens egetproduserte grovfôr. Se filmer

Natural Cervus Elaphus Atlanticus

Dagens hjortefarm startet med et ønske om bedre ivaretakelse av eiendom og utmark. De første eksemplarene av arten kom til gården i 1996 fra Sigridsnes i Åmli.

Vi ca 30 kalvinger i året, og totalt 90 overvintrende dyr. Dyrene beveger seg i et område på ca. 230 mål. Arealet består av både dyrket mark og lauvskog, og er delt opp i 3 hovedhegn. Alt av dyrket mark er inngjerdet slik at man unngår unødvendig påkjenning utenom vekstsesongen.

I hovedhegnet har vi bygget et velfungerende fangstanlegg med hydraulisk vekt og krosser. Dette anlegget er dyrene vant med fra veterinæroppfølging og daglig tilsyn. Når hjorten når en alder på ca 16 måneder slaktes de hjemme på gården i samarbeid med Jens Eide Slakteri og Mattilsynet. Dyrene opplever minimalt med stress under slakt og dette er bidragsytende til den gode kjøttkvaliteten. Etter slakt blir dyrene transportert til Jens Eide Slakteri AS for partering og pakking.Se filmer

Glutenfri Havre

Storegra startet produksjonen av glutenfri havre for AXA i 2013 etter mange år med tradisjonell kornproduksjon. Dagens produksjon av glutenfri havre er i tråd med den øvrige driften på gården, og filosofien om trygg og sporbar mat.

Det er strenge krav til produksjon av glutenfri havre, - blant annet krever 3 årig vekstskifte og manuell gjennomgang av åkrene for å fjerne fremmede kornakser i havren. Det er vekstskiftet som sikrer et minimalt innhold av mykotoksin i havren og som dermed reduserer de naturlige giftstoffene som oppblomstrer i jorden og på kornet. Dette løser vi med å leie ut areal til dyrking av tidligpotet og gress i samarbeid med andre lokale bønder.

På Storegra benytter vi ca 200 mål av den dyrkede marken til produksjonen av havre. I 2020 leverte vi 180 tonn havre til produksjon av glutenfrie havregryn hos AXA i Moss.Se filmer
Copyright © 2010-2016 Storegra Gård. All rights reserved.

Design: Fundament Kommunikasjon | Powered by Makeweb.no