Bestilling

Ingen tilfeldigheter

SPORBARHET, TRYGGHET OG KVALITET

Storegra Gård på Tjore i Grimstad er en familiegård med aner tilbake til 1200 tallet og en lang tradisjon innen handel, skipsfart og gårdsdrift.

Da vi overtok driften i 1973 hadde vi lenge vært tvilende til landbrukets etablerte sunnhetsbegreper og driftsformer. Derfor ønsket vi å rette fokuset tilbake til naturen, og arbeidet i tråd med økologiske prinsipper basert på dyrenes – og plantens ve og vel. Gården har gjennomgått en rekke endringer gjennom årene og fremstår i dag som et moderne bruk innen kjøtt- og kornproduksjon. Sammen med lokale bønder og samarbeidspartnere har vi gjennom vår felles interesse for kortreist mat etablert en kompetansesirkel vi kan være stolte av. 

Å skape et produkt basert på trygghet, sporbarhet og kvalitet har alltid vært det viktigste på Storegra Gård.

Dette ivaretas ved å følge produktet fra "jord til bord".  Fremtiden er lys, og troen er sterk på at ekte og ærlig mat vil vinne en varig plass i markedet. Målet er å utvikle gården i retning av økologisk drift, og samtidig gjøre valg som fremmer kortreiste kvalitetsprodukter. 

Boen Gård

Smak av Storegra på Boen Gård

Les mer »
Jens Eide Slakteri

Fantastisk samarbeid i over 30 år

Les mer »
Austre Nape

Austre Nape i Fyresdal kommune. 

Les mer »

En alternativ møteplass

SLIK DRIVER VI STOREGRA GÅRD

Driften ved Storegra Gård baseres på dyrevelferd og trygghet til produktet. Vi ønsker å ivareta en helhetlig drift hvor dyr og ressurser kan spille på lag, og hvor unødvendig påkjennelser fra overdreven maskinbruk eller kunstige tilsetningsstoffer unngås.

Vi arbeider kontinuerlig med utvikling av produksjonsmetoder som kan lette påkjenningen på naturen. For å sikre sporbarhet og kvalitet gis alle dyrene egenprodusert grovfor og helsekort følger alle individer. Med kombinerte drifts – og kontorbygg sikres nærhet til dyrene og daglig oppfølging. Det er ved å ivareta god dyrevelferd og trivsel vi kan produsere et produkt vi er stolte av – og som forbrukeren kan være trygg på.

På Storegra Gård lever vi etter en gammel filosofi som sier at "Vi skal oppføre oss slik at andre tørr møte hos oss". Gjennom årene har vi arrangert alt fra teateroppsetninger av Markens Grøde til Kulturminnedagen, og har stadig skoler og foreninger på gårdsbesøk.

Vi finner energi i å dele våre verdier og visjoner, og i å skape en annerledes møteplass som kan danne grobunn for samarbeid og utvikling.

Historie

Gårdsdrift siden 1290

Storegra Gård er en av de eldste gårdene vi kjenner til i vår del av landet. Arkeologiske funn viser at steinaldermennesket hadde permanente boplasser og drev jordbruk på dette stedet for over 5 000 år siden. Gjennom århundrer har gården utviklet seg i takt med nyervervelser hentet hjem fra handel og skipsfart. For oss på Storegra Gård er historien viktig, vi har derfor etablert et eget gårdsmuseum med historiske funn fra området. 

Livsnerven for utvikling gikk gjennom Strandfjorden, hvor bøndene utskipet kleberstein og skinn i bytte mot gjenstander som redskaper, våpen og tekstiler. I senere tid solgte de tømmer og byttet til seg avlsdyr, frø og redskaper som var nødvendig for at ætten skulle kunne bestå. Bøndene brakte også med seg ny kunnskap og impulser fra steder hvor utviklingen i landbruket og bosettinger var kommet lenger. Dette ga grunnlag for en sterk ætt på Storegra Gård.


Sjøfarten som var tilknyttet gårdsdriften på Storegra var sentral i videreutviklingen av gården. Sjøfarten åpnet opp for muligheten til å lære og bringe med seg ny kunnskap for å kunne effektivisere jord- og februket. Kombinasjonen av handel, skipsfart og gårdsdrift var trolig årsaken til at Storegra Gård klarte seg så bra gjennom harde tider. Storegra Gård holder fortsatt denne tradisjonen i hevd på samme vis som bøndene i området har gjort i over 3 000 år. 

For mer informasjon om skipsfart og historie i Strandfjorden besøk Nordisk Orlogsmarine


Storegra Gård, slik den fremstår i dag, tok form i 1986 da Johan Benad Ugland overtok gårdsdriften på Tjore.

For mer informasjon om Johan Benad Ugland og hans virksomheter besøk J.B.Ugland Holding AS


Vår kompetansesirkel

Følgende samarbeidspartnere utgjør vår kompetansesirkel


ATS - Agder & Telemark Skogeierlag
Norsk Landbruksrådgivning - Avd. Agder
Jens Eide Slakteri - Lillesand
Sørlandets Kjøttfeavslag
Økopartner v/Georg Smedsland
Norsk Veterinærinstitutt - Avd. Viltantropologi
Glutenfri Havrelag - Grimstad
Felleskjøpet - Avd. Agder og Rogaland
Nortura v/Kristin S. Eikeland
Norsk Aberdeen Angus Lag
AXA - Avd. Norge, Moss
Boen Gård - Kristiansand
Smag & Behag - Grimstad

Kontakt

Storegra Gård


Postadresse: 

Tjore 64, 4887 Grimstad. 


E-post:

bestilling@storegra.no


Kontaktpersoner:

Gårdsdrift: Jan Torkel Aagre (m) +47 900 96 991

Kjøttansvarlig: Torstein Håland Salvesen (m) +47 476 60 097


Instagram
Copyright © 2010-2016 Storegra Gård. All rights reserved.

Design: Fundament Kommunikasjon | Powered by Makeweb.no