Bestilling

Historie

Gårdsdrift siden 1290

Storegra Gård er en av de eldste gårdene vi kjenner til i vår del av landet. Arkeologiske funn viser at steinaldermennesket hadde permanente boplasser og drev jordbruk på dette stedet for over 5 000 år siden. Gjennom århundrer har gården utviklet seg i takt med nyervervelser hentet hjem fra handel og skipsfart. For oss på Storegra Gård er historien viktig, vi har derfor etablert et eget gårdsmuseum med historiske funn fra området. 

Livsnerven for utvikling gikk gjennom Strandfjorden, hvor bøndene utskipet kleberstein og skinn i bytte mot gjenstander som redskaper, våpen og tekstiler. I senere tid solgte de tømmer og byttet til seg avlsdyr, frø og redskaper som var nødvendig for at ætten skulle kunne bestå. Bøndene brakte også med seg ny kunnskap og impulser fra steder hvor utviklingen i landbruket og bosettinger var kommet lenger. Dette ga grunnlag for en sterk ætt på Storegra Gård.


Sjøfarten som var tilknyttet gårdsdriften på Storegra var sentral i videreutviklingen av gården. Sjøfarten åpnet opp for muligheten til å lære og bringe med seg ny kunnskap for å kunne effektivisere jord- og februket. Kombinasjonen av handel, skipsfart og gårdsdrift var trolig årsaken til at Storegra Gård klarte seg så bra gjennom harde tider. Storegra Gård holder fortsatt denne tradisjonen i hevd på samme vis som bøndene i området har gjort i over 3 000 år. 

For mer informasjon om skipsfart og historie i Strandfjorden besøk Nordisk Orlogsmarine


Storegra Gård, slik den fremstår i dag, tok form i 1986 da Johan Benad Ugland overtok gårdsdriften på Tjore.

For mer informasjon om Johan Benad Ugland og hans virksomheter besøk J.B.Ugland Holding AS

Copyright © 2010-2016 Storegra Gård. All rights reserved.

Design: Fundament Kommunikasjon | Powered by Makeweb.no